Supervisie, Intervisie en Leertherapie

  Kies voor de studie die bij je past:  De Coach Opleiding    De Counselling Opleiding    Supevisie / Intervisie   Train de Trainer    Alle Opleidingen 

 

Intervisie

opleiding

1. Begrip Intervisie

Werkproblemen bespreken met behulp van intervisie is `in’, zowel in het bedrijfsleven als -al wat langer – in de gezondheidszorg, welzijnswerk en het onderwijs. Tegelijkertijd roept dat een soort begripsvervaging op: intervisie als een containerbegrip waar alles in of onder past.
Alsof intervisie door een begeleider ‘’gegeven’’ kan worden, alsof het om de agenda gaat, alsof de baas het gesprek leidt en intervisie in het café kan plaatsvinden… Aan de ene kant duidt dat op de motivering om nieuwe wegen voor professionalisering en kwaliteitsverbetering te zoeken, aan de andere kant roept de container het beeld op van vele onvergelijkbare leertrajecten die naar Rome leiden.

2. Begeleiding Intervisie

Intervisie is een werkwijze, gericht op het oplossen van individuele werkvragen, die steeds meer aandacht krijgt in brede kringen van bedrijfsleven, gezondheidszorg en welzijn. De grootste troef van intervisie is het aandacht geven aan elkaar: het afspreken van een vast moment om in alle rust en ruimte te praten met elkaar, maar wel met de doelstelling een probleem van een oplossing te voorzien. Dus niet vrijblijvend.

Om goed met elkaar actief te zijn met intervisie heb je ervaren mensen nodig die vanuit hetzelfde vakgebied meewerken.

Vanuit de ACC zijn de volgende mensen beschikbaar, zie gcoach.be

Neem contact met een of meerdere van hen op om voortgang te boeken.